• Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
Zgłoszenie serwisowe
Dane płatnika
Nazwa firmy*:
NIP*:
Dokładny adres* (wpisz ulicę, nr domu, miasto i kod pocztowy:
Dane użytkownika
Imię i nazwisko upoważnionego do zgłoszenia awarii*:
Stanowisko*:
Telefon kontaktowy*:
Dokładny adres* (wpisz ulicę, nr domu, miasto i kod pocztowy):
Dane dotyczące zgłaszanego urządzenia
Data zakupu sprzętu:*
Data zgłoszenia:*
Wybierz nazwę sprzętu*:
Typ urządzenia*:
Wpisz nr faktury zakupu lub nr seryjny urządzenia*:
Jeśli wybrałeś opcję "Inne" w nazwie sprzętu - opisz jakie:
Opisz rodzaj uszkodzenia*:
Pola oznaczone * polami wymaganymi !

Usługi sprzatania
Bezpłatne szkolenia
Szkolenia dla firm
Oferta pracy
Profil firmy