• Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
  • Profesjonalne Maszyny czyszczące
GWARANCJA - NAJNIŻSZE CENY Drukuj Poleć znajomemu

Sprawdź najniższe ceny urządzeń Numatic i innych producentów w Europie


Najniższe rabaty w Polsce ! ZAPRASZAMY

 WARUNKI GWARANCJI

EBEN-HEZER PHU 04-938 Warszawa ul. Wasilkowska 12C tel. + 48 22 872 44 53
e-mail: serwis@eben-hezer.com.pl

K A R T A G W A R A N C Y J N A

URZĄDZENIE:

NR FAKTURY:

1. Firma EBEN-HEZER PHU na mocy upoważnienia angielskiej spółki EBEN-HEZER LTD gwarantuje
prawidłowe działanie odkurzaczy i szorowarek produkcji Numatic przez okres 24 m-cy, natomiast
automatów myjących przez okres 12 m-cy od daty sprzedaży.

Pozostałe marki takie jak: Zauber, Alberti, Fiorentini gwarancja na wszystkie urzadzenia - 12 m-cy

Gwarancja obejmuje usterki wynikłe z
wad ukrytych materiału lub wadliwego montażu, które zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 14 dni od
pisemnego zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy
gwarancyjnej zostaje przedłużony do 30 dni

2. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest podanie nr faktury (lub nr id zamówienia) oraz
kopii dowodu dokonania zapłaty (tylko w razie wątpliwości weryfikacji daty zakupu urzadzenia). W nr
seryjnym kazdego urządzenia jest podany rok i miesiąc produkcji. Zgłoszenie serwisowe należy
zgłaszać drogą elektroniczną: email serwis@eben-hezer.com.pl

3. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie
normalnej eksploatacji (kable elektryczne, szczotki węglowe, filtry, uszczelki, węże, gumy, koła jezdne
itd.).

4. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadkach:

- postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi - zastosowania urządzenia niezgodnie z
przeznaczeniem

- wprowadzenia modyfikacji urządzenia - ingerencji w instalację elektryczną urządzenia

- stosowania osprzętu innych firm, bez zgody firmy Eben-Hezer - zatarcia lub zniszczenia numerów
fabrycznych

- przechowywania urządzenia, transportowania, konserwowania niezgodnie ze wskazówkami
producenta.

- zalania wodą lub chemikaliami podzespołów urządzenia - zastosowania nieodpowiednich środków
chemicznych

5. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.

6. Urządzenie można oddać do przeglądu lub naprawy w lokalnym, stacjonarnym serwisie w
Warszawie lub poprzez system door-to-door lub skorzystać z serwisu mobilnego. W przypadku wyboru
systemu door to door tym celu należy wysłać urządzenie w oryginalnym opakowaniu (lub równie
dobrze zabezpieczone) na adres sprzedawcy lub inny wskazany przez sprzedawcę.

7. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń w transporcie na skutek niewłaściwego
zabezpieczenia lub błędów firm kurierskich. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej
zawartości należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera doręczającego

 
następny artykuł »

Usługi sprzatania
Bezpłatne szkolenia
Szkolenia dla firm
Oferta pracy
Profil firmy