• Profesjonalne Maszyny czyszczące
 • Profesjonalne Maszyny czyszczące
 • Profesjonalne Maszyny czyszczące
 • Profesjonalne Maszyny czyszczące
 • Profesjonalne Maszyny czyszczące
 • Profesjonalne Maszyny czyszczące
AKADEMIA PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI Drukuj Poleć znajomemu

W związku z dużym zainteresowaniem nowym zawodem Operator Maszyn Czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania otwieramy

STACJONARNĄ

AKADEMIĘ PROFESJONALNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

W WARSZAWIE

 OFERUJEMY:

- WYKŁADY I WARSZTATY - DO DYSPOZYCJI URZĄDZENIA SPRZĄTAJĄCE, KONCENTRATY CHEMICZNE ITD.

- REGULARNE, CYKLICZNE TERMINY SZKOLEŃ I KURSÓW (2 X W MIESIĄCU - sprawdź terminy)

- CERTYFIKATY PO ZAKOŃCZENIU KURSU WYSTAWIONE PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ - wnioskodawcy  nowego zawodu OPERATOR MASZYN CZYSZCZĄCYCH (skrót: OMC) w Polsce

- KURSY/SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW OD PONAD 15 LAT

***

Dzięki staraniom firmy EBEN-HEZER Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wpisało od 1 stycznia 2015 r. zawód OMC do klasyfikacji zawodów. Pismo Ministerstwa Pracy w sprawie decyzji wpisania zawodu Operator Maszyn Czyszczących do Klasyfikacji Zawodów - POBIERZ

ZADANIA ZAWODOWE OMC ZATWIERDZONE PRZEZ MPiPS:

Nazwa: Operator maszyn czyszczących (OMC)
Kod zawodu: 912904
Synteza:
Zajmuje się kompleksową obsługą maszyn czyszczących w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną; odpowiada za prawidłowe działanie maszyn czyszczących poprzez nadzorowanie pracy poszczególnych podzespołów maszyn oraz prawidłową ich konserwację; po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej sprawdza efekt końcowy sprzątania / czyszczenia.

 Zadania zawodowe:
•przygotowywanie i obsługa maszyn sprzątających takich jak: automaty szorująco-zbierające, urządzenia jednotarczowe wolno- i szybkoobrotowe, odkurzacze przemysłowe, biurowe, ekstrakcyjne, itp.;
•sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń, hal, korytarzy, pojazdów mechanicznych, itp. z wykorzystaniem automatycznych maszyn czyszczących;
•dokonywanie właściwego wyboru maszyny czyszczącej ze względu na rodzaj czyszczonego materiału lub powierzchni;
•uzupełnianie chemicznych środków czyszczących w zbiornikach maszyn czyszczących zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, tj.: dokonywanie właściwego doboru środków, odpowiednie ich dozowanie i obliczanie stężania profesjonalnej chemii z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na używanie niebezpiecznych dla zdrowia koncentratów;
•doczyszczanie manualne w przypadku stwierdzenie niedoczyszczeń po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej;
•realizowanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami i przepisami bhp, ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
•przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji maszyn czyszczących.

RAMY PROGRAMOWE UZYSKANIA CERTYFIKATU OMC zgodny z w/w zadaniami zawodowymi

   PROGRAM SZKOLENIA (może ulec zmianie wg potrzeb):         

 • Moduł 1 – 5 godzin zegarowych: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sferze prac porządkowych i utrzymania czystości
 • Moduł 2 – 5 godzin: Rodzaje obiektów i zasady sprzątania
 • Moduł 3 – 5 godzin: Środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w usługach sprzątających
 • Moduł 4 – 3 godziny: Techniki sprzątania
 • Moduł 5 – 5 godzin: Nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji
 • Moduł 6 – 3 godziny Zasady utrzymania czystości na zewnątrz obiektów
 • Moduł 7 – 4 godziny Zasady organizacji służb sprzątających
 • Moduł 8 – Zajęcia praktyczne – praca uczestnika z maszynami czyszczącymi  – 10 godzin
 •  Moduł 9 fakultatywny – 2 godziny – Marketing – jak sprzedać swoją usługę jako firma sprzątająca klientowi
 • Moduł 10 fakultatywny – 10 godzin – Polimeryzacja – zajęcia praktyczne


Wzór certyfikatu:               http://operatormaszynczyszczacych.pl/aktualnosci/centrum-szkoleniowe-w-warszawie/

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Usługi sprzatania
Bezpłatne szkolenia
Szkolenia dla firm
Oferta pracy
Profil firmy